Vitajte na našej stránke!

Sme základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou so školským vzdelávacím  

programom pre 1. stupeň – ISCED 1 a pre 2. stupeň – ISCED 2. Profilujeme sa komplexnou starostlivosťou o deti s rôznym

druhom a stupňom narušenej komunikačnej schopnosti pri intaktnom intelekte. 

 

 

 

 

 

Jedálny lístok

pre žiakov / pre dospelých

Stravné je možné odhlásiť do 8:00   na konkrétny deň.
Tel.číslo: 02/ 62412998
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

                                             Aktuálne
 informácie