Vážení rodičia,

tlačivá potrebné k nástupu do školy si môžete stiahnuť tu:

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

/files/aktivity/fotogaleria/priloha-5-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-specialne-skoly.docx

ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK

/files/aktivity/fotogaleria/priloha-4-dotaznik-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.docx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školské potreby

 

/files/aktivity/aktuality/skolske-potreby-ziaka-7.doc      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Darujte nám 2% z Vašej dane.

                                                                                                   Ďakujeme!

                                                                                               

Vážení rodičia!

Blíži sa zdaňovacie obdobie za rok 2019. Preto Vás prosíme, myslite na Vaše deti a darujte im 2% Vašich daní. Pomôžete im zlepšiť a uľahčiť ich študijné výsledky.

Vopred Vám ďakujeme.

Neinvestičný fond ZŠI pre žiakov s chybami reči, Vlastenecké námestie č. 1, 851 01 Bratislava

IČO: 31 750 150

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby: /files/aktivity/aktuality/2019-vyhlasenie-1.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------