TRIEDNE AKTÍVY

                                                   Dňa  20. 1. 2020 o 16.00 sa  uskutočnia v našej škole triedne aktívy.

                                                                                     Tešíme sa na Vašu účasť!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    Školské potreby 2019/2020

                                                     /files/aktivity/aktuality/skolske-potreby-ziaka-7.doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                              

                                                                                    OZNAM - školská jedáleň

                            Od 2. 5. 2019 nebudú mať mestské deti možnosť z organizačných dôvodov    

                        chodiť na školskú desiatu a olovrant, netýka sa to žiakov ŠMŠ a internátnych detí.

                                                                       Ďakujeme za pochopenie!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

                                             Relaxačná miestnosť – SNOEZELEN

Pri príležitosti Medzinárodného dňa deti sme otvorili miestnosť v ktorej môžu žiaci relaxovať. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Odborníci odporúčajú využitie priestoru v zariadeniach ako sú materské, základné školy a  integračné centrá.  


Vo všeobecnosti cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a rozvoja osobnosti žiaka. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Ďalším cieľom môže byť  redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi žiakom a učiteľom. V pedagogickej praxi môže Snoezelen slúžiť ako opatrenie zamerané na rozvoj a skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania.
Máme veľkú radosť, že sme vytvorili takéto príjemné prostredie na našej škole Z PROJEKTU NADÁCIE J & T NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE
za čo im patrí veľké ĎAKUJEME.