OBNOVENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU OD 8.2.2021

Vážení rodičia,

Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej vám oznamuje, že dňom 08.02.2021 (pondelok) sa obnovuje prezenčná forma vzdelávania v základnej škole aj v špeciálnej materskej škole, t.j. žiaci všetkých ročníkov nastupujú opäť do školy.

Dovoľujeme si vám pripomenúť, že účasť žiaka na vyučovaní je podmienená negatívnym testom zákonného zástupcu dieťaťa, nie starším ako 7 dní. Vždy po uplynutí platnosti testu (v závislosti od regionálneho COVID automatu) je nutné pretestovanie.

Aktuálne vyhlásenie o bezinfekčnosti odovzdá vaše dieťa pri vstupe do školy.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, tlačivo na stiahnutie: /files/aktivity/aktuality/cestne-vyhlasenie.doc

S účinnosťou od 08.02.2021 sa tiež obnovuje prevádzka  školského internátu, školského klubu detí a školskej jedálne. Všetci stravníci budú automaticky prihlásení na stravu.

Nosenie rúšok vo výchovno-vzdelávacom procese je povinné pre všetkých žiakov školy, preto vás žiadame, aby ste pre svoje dieťa zabezpečili 2 rúška na každý deň a hygienické vreckovky.

Vedenie školy     

...........................................................................................................................................................................................................................................................

ZMENA E-MAILOVEJ ADRESY        

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že dňom 30.11.2020 končí platnosť našej  školskej e-mailovej schránky zsinternatna@stonline.sk .  Pre e-mailovú

komunikáciu využívajte od 1.12.2020  našu novú e-mailovú adresu: ssivlastenecke@gmail.com .

S pozdravom Mgr. Paula Pravňanská, riaditeľka školy

........................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                             Školské potreby

                                                                                           

                                                                   /files/aktivity/aktuality/skolske-potreby-ziaka-7.doc      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Darujte nám 2% z Vašej dane.

                                                                                                                                       Ďakujeme!

                                                                                               

Vážení rodičia!

Blíži sa zdaňovacie obdobie za rok 2020. Preto Vás prosíme, myslite na Vaše deti a darujte im 2% Vašich daní. Pomôžete im zlepšiť a uľahčiť ich študijné výsledky.

Vopred Vám ďakujeme.

Neinvestičný fond ZŠI pre žiakov s chybami reči, Vlastenecké námestie č. 1, 851 01 Bratislava

IČO: 31 750 150

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------