ZMENA E-MAILOVEJ ADRESY        

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že dňom 30.11.2020 končí platnosť našej  školskej e-mailovej schránky zsinternatna@stonline.sk .  Pre e-mailovú

komunikáciu využívajte od 1.12.2020  našu novú e-mailovú adresu: ssivlastenecke@gmail.com .

S pozdravom Mgr. Paula Pravňanská, riaditeľka školy

........................................................................................................................................................................................................

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: /files/uvod/vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-bezinfekcnosti.pdf

.........................................................................................................................................................................................................

                                                                       

Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej vám oznamuje, že na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu a ministra

školstva je od pondelka 12.10.2020 nosenie rúšok vo výchovno-vzdelávacom procese povinné aj pre žiakov 1. stupňa.

Nosenie rúšok pre žiakov 2. stupňa ostáva  naďalej povinné. Spojená škola internátna funguje v bežnom režime výučby.

 

                                                                                          

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                             Školské potreby

                                                                                           

/files/aktivity/aktuality/skolske-potreby-ziaka-7.doc      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Darujte nám 2% z Vašej dane.

                                                                                                   Ďakujeme!

                                                                                               

Vážení rodičia!

Blíži sa zdaňovacie obdobie za rok 2019. Preto Vás prosíme, myslite na Vaše deti a darujte im 2% Vašich daní. Pomôžete im zlepšiť a uľahčiť ich študijné výsledky.

Vopred Vám ďakujeme.

Neinvestičný fond ZŠI pre žiakov s chybami reči, Vlastenecké námestie č. 1, 851 01 Bratislava

IČO: 31 750 150

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby: /files/aktivity/aktuality/2019-vyhlasenie-1.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------