Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude dňa 04.09.2017 o 8,30 hodine v budove školy.

Prvý školský deň – organizácia:

·       7,30 – 8,30 hod. stretnutie žiakov a rodičov vo vestibule školy

·       8,30 hod. slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

·       9,30 – 12,00 hod. úvodné pokyny v triedach, triedne aktívy

·       12,00 hod. obed /pre zapísaných žiakov/

·       12,00 – 17,00 hod. školský klub detí

V prípade záujmu o stravu v prvý školský deň v školskej jedálni, je nutné žiaka na stravu prihlásiť u vedúcej školskej jedálne dňa 04.09.2017 v čase od 7,30 – 8,30 hod.