Kontakt

Spojená škola internátna 

Vlastenecké nám. 1
851 01 Bratislava 5

Tel.č.:

 02/62411723 (riaditeľ)

 02/62411802 (informátor-spojovateľ)

 

          


E-mail: ssivlastenecke@gmail.com

Zriaďovateľ: OÚ v Bratislave - odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Miesto na podanie žiadostí: riad. školy, č. dverí 1 alebo školský psychológ, č. dverí 11

Spoje autobusov: 83, 84, 88, 92, 99

Úradné hodiny: každý pracovný deň od 07,00 - 15,00 h.
Osobné poskytovanie informácií počas úradných hodín.

Napíšte nám