ZÁPIS DETÍ DO MŠ

V prípade, že chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo MŠ v našej škole, je potrebné vypísať  Žiadosť  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s logopedickým zameraním  a  následne ho podať na riaditeľstve našej školy do 31. 5. 2022.

Prihlášku je potrebné potvrdiť pediatrom a logopédom.

Tlačivo na stiahnutie:  /files/o-skole/specialna-materska-skola/ziadost-do-sms-1.rtf

...................................................................................................................................................................................................................................................

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI ŽIAKA

Vážení rodičia,

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti si môžete stiahnuť tu: /files/uvod/pisomne-vhlasenie-bezpriznakovosti.docx

.................................................................................................................................................................................................................

    Naša škola je zapojená do grantového programu Nadácie BVS "Zelený región".                

Cieľom programu je podporiť aktivity zamerané na vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít pomocou zapojenia

detí a mládeže. Podpora starostlivosti o environmentálne miestne lokality má prostredníctvom tohto programu zaujať najmä mladšie

ročníky, a to témou, ktorá aktuálne v spoločnosti intenzívne rezonuje – ochrana životného prostredia.

............................................................................................................................................................................................................................

           

         Jedálny lístok

                pre žiakov / pre dospelých

               Stravné je možné odhlásiť do 8:00 na konkrétny deň.

       Tel.číslo:02/62412998 Aplikácia: STRAVA.CZ 
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

 

                                                 

 

 

 

Výstava Rimania a Slovensko

13. 5. 2022 žiaci 6.A navštívili výstavu s názvom Rimania a Slovensko na Bratislavskom hrade.

Výstava Rimania a Slovensko

ochrana životného prostredia

V 1.C si pripomenuli dôležitosť ochrany životného prostredia a tak vyčistili okolie našej školy. Po práci ich čakala sladká odmena:)

ochrana životného prostredia