UZAVRETIE TRIEDY

Vedenie spojenej školy internátnej vám oznamuje, že trieda P. A sa z dôvodu potvrdenej pozitivity žiaka v dňoch 24.1.2022 - 28.1.2022 uzatvára. Nástup žiakov do školy je 31.1.2022 (pondelok).

Vedenie školy

........................................................................................................................................................................................................

PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST od 25. 11. 2021

Vážení rodičia, 

riaditeľstvo spojenej školy internátnej vám oznamuje, že výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021. 

Všetci žiaci sú povinní nosiť na vyučovaní rúška/respirátory.

                                                                                            ............................................................................................................................................................................................................

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI ŽIAKA

Vážení rodičia,

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti si môžete stiahnuť tu: /files/uvod/pisomne-vyhlasenie-bezpriznakovosti.docx

..............................................................................................................................................................................................................

    Naša škola je zapojená do grantového programu Nadácie BVS "Zelený región".                

Cieľom programu je podporiť aktivity zamerané na vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít pomocou zapojenia

detí a mládeže. Podpora starostlivosti o environmentálne miestne lokality má prostredníctvom tohto programu zaujať najmä mladšie

ročníky, a to témou, ktorá aktuálne v spoločnosti intenzívne rezonuje – ochrana životného prostredia.

............................................................................................................................................................................................................................

           

         Jedálny lístok

                pre žiakov / pre dospelých

               Stravné je možné odhlásiť do 8:00 na konkrétny deň.

       Tel.číslo:02/62412998 Aplikácia: STRAVA.CZ 
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

 

                                                 

 

 

 

Zdobenie stromčeka

V 1.C sa už chystajú na Vianoce. Stromček skrášľuje prostredie školy, ďakujeme :)

Zdobenie stromčeka

zimné radovánky

V 3.A, aj v 3.B tvoria krásne zimné obrázky :)

zimné radovánky