DARUJTE 2%​ VAŠICH DANÍ


Vážení rodičia,

blíži sa zdaňovacie obdobie za rok 2020. Preto vás prosíme, myslite na vaše deti a darujte im 2% vašich daní. 

Vopred vám ďakujeme v mene Neinvestičného fondu našej školy.

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:  /files/uvod/vyhlasenie-poukazani-dane-2.pdf

.........................................................................................................................................................................................................

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 8. 3. 2021

Vážení rodičia,

dávame vám do pozornosti aktuálne rozhodnutie ministra školstva, ktoré platí od 8. marca 2021. Podľa uvedeného rozhodnutia špeciálne materské školy a špeciálne základné školy zostávajú v režime platnom podľa rozhodnutia z 8.2.2021, t.j. vzdelávanie žiakov  bude  prezenčné pre všetkých žiakov školy.

Školský klub detí, školská jedáleň (všetci stravníci budú automaticky prihlásení na stravu) a školský internát budú v prevádzke.

Podmienkou vstupu žiaka do školy/ŠMŠ je negatívny test zákonného zástupcu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 7 dní. Pri  nástupe do školy/ŠMŠ je potrebné priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť z webovej stránky školy alebo zo stránky ministerstva školstva (Návrat do škôl 2021, súbory na stiahnutie, príloha 11a).

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, tlačivo na stiahnutie: /files/uvod/cestne-vyhlasenie.doc

Nosenie rúšok vo výchovno-vzdelávacom procese je povinné pre všetkých žiakov školy, preto vás žiadame, aby ste pre svoje dieťa zabezpečili 2 rúška na každý deň a hygienické vreckovky.

Škola sa  bude riadiť aktuálnymi opatreniami a odporúčaniami RÚVZ a COVID automatu.

Vedenie školy

.................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Jedálny lístok

pre žiakov / pre dospelých

Stravné je možné odhlásiť do 8:00   na konkrétny deň.

Tel.číslo:02/62412998 Aplikácia: STRAVA.CZ 
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

                                             Aktuálne
 informácie     

 

 

 

Aktivity v 1.C

Pozrite si, ako sa žiaci v 1.C venovali Dňu vody aj Maľovanému čítaniu v rámci projektu Čítame radi.

Aktivity v 1.C

Aktivity v 2.A

Pozrite si, ako tvoria a pracujú žiaci v 2.A :)

Aktivity v 2.A