DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 2. stupeň

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že od pondelka 6.12.2021 prechádza 2. stupeň podľa Vyhlášky 276 zo dňa 1.12.2021 na dištančné vzdelávanie.

Žiaci 1. stupňa sa naďalej vyučujú prezenčne.

.....................................................................................................................................................................................................

OZNAM o uzavretí tried

Oznamujeme vám, že vzhľadom na pozitívne testy žiakov na ochorenie COVID-19 uzatvárame triedy:

2.C od 3. 12. 2021 do 10. 12. 2021  

2.A od 25. 11. 2021 do 3. 12. 2021

2.D od 29. 11. 2021 do 6. 12. 2021

P.B od 29. 11. 2021 do 6. 12. 2021, t.j. žiaci týchto tried ostávajú na dištančnom vzdelávaní.

Ďalej vám oznamujeme, že vzhľadom na pozitívny test zamestnanca školy na ochorenie COVID-19 uzatvárame triedy:

1.B, 1.D, 4.A, 6.A, 7.A od 25.11. 2021 do 3.12.2021, t.j. žiaci týchto tried ostávajú na dištančnom vzdelávaní.

 Vedenie školy

........................................................................................................................................................................................................

PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST od 25. 11. 2021

Vážení rodičia, 

riaditeľstvo spojenej školy internátnej vám oznamuje, že výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021. 

Všetci žiaci sú povinní nosiť na vyučovaní rúška/respirátory.

                                                                                            ............................................................................................................................................................................................................

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI ŽIAKA

Vážení rodičia,

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti si môžete stiahnuť tu: /files/uvod/pisomne-vyhlasenie-bezpriznakovosti.docx

..............................................................................................................................................................................................................

    Naša škola je zapojená do grantového programu Nadácie BVS "Zelený región".                

Cieľom programu je podporiť aktivity zamerané na vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít pomocou zapojenia

detí a mládeže. Podpora starostlivosti o environmentálne miestne lokality má prostredníctvom tohto programu zaujať najmä mladšie

ročníky, a to témou, ktorá aktuálne v spoločnosti intenzívne rezonuje – ochrana životného prostredia.

............................................................................................................................................................................................................................

           

         Jedálny lístok

                pre žiakov / pre dospelých

               Stravné je možné odhlásiť               do 8:00 na konkrétny deň.

     Tel.číslo:02/62412998 Aplikácia: STRAVA.CZ 
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

                                                 

 

 

 

bienále ilustrácií Bratislava 2021

Dňa 25. 10. 2021 si žiaci 6.A a 7.A pozreli výstavu BIB 2021 na Bratislavskom hrade.

bienále ilustrácií Bratislava 2021

Jesenné variácie

Jeseň máme v plnom prúde - pozrite sa, ako tvoria naše deti pod vedením pani učiteľky Kúdelovej (7.A), pani vychovávateľky Mangíry (P.C) a pani učiteľky Rieglovej (2.D).

Jesenné variácie