PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST od 4. 10. 2021

Vážení rodičia, 

riaditeľstvo spojenej školy internátnej vám oznamuje, že v zmysle § 2 ods.2 písm. c) vyhlášky č. 250/2021 Úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky sa od 4.10.2021 (pondelok) na žiakov školy nevzťahuje povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ak ide žiak mimo svojej triedy, povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest naďalej pretrváva. Preto vás žiadame, aby vaše dieťa malo aj

naďalej k dispozícii rúško, ktoré bude využívať na presun po budove školy.

............................................................................................................................................................................................................

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI ŽIAKA

Vážení rodičia,

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti si môžete stiahnuť tu: /files/uvod/pisomne-vyhlasenie-bezpriznakovosti.docx

..............................................................................................................................................................................................................

    Naša škola je zapojená do grantového programu Nadácie BVS "Zelený región".                

Cieľom programu je podporiť aktivity zamerané na vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít pomocou zapojenia

detí a mládeže. Podpora starostlivosti o environmentálne miestne lokality má prostredníctvom tohto programu zaujať najmä mladšie

ročníky, a to témou, ktorá aktuálne v spoločnosti intenzívne rezonuje – ochrana životného prostredia.

............................................................................................................................................................................................................................

           

         Jedálny lístok

                pre žiakov / pre dospelých

               Stravné je možné odhlásiť               do 8:00 na konkrétny deň.

     Tel.číslo:02/62412998 Aplikácia: STRAVA.CZ 
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

                                                 

 

 

 

Jesenné variácie

Jeseň máme v plnom prúde - pozrite sa, ako tvoria naše deti pod vedením pani učiteľky Kúdelovej (7.A) a pani vychovávateľky Mangíry (P.C).

Jesenné variácie

Deň zdravej výživy 2021

Aj tento rok sme si pripomenuli v našej škole Deň zdravej výživy.

Deň zdravej výživy 2021