PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI ŽIAKA

Vážení rodičia,

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti si môžete stiahnuť tu: /files/uvod/pisomne-vhlasenie-bezpriznakovosti.docx

.................................................................................................................................................................................................................

    Naša škola je zapojená do grantového programu Nadácie BVS "Zelený región".                

Cieľom programu je podporiť aktivity zamerané na vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít pomocou zapojenia

detí a mládeže. Podpora starostlivosti o environmentálne miestne lokality má prostredníctvom tohto programu zaujať najmä mladšie

ročníky, a to témou, ktorá aktuálne v spoločnosti intenzívne rezonuje – ochrana životného prostredia.

............................................................................................................................................................................................................................

           

         Jedálny lístok

                pre žiakov / pre dospelých

               Stravné je možné odhlásiť do 8:00 na konkrétny deň.

       Tel.číslo:02/62412998 Aplikácia: STRAVA.CZ 
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

 

                                                 

 

 

 

Expedícia Pajštún

27. 6. 2022 sa žiaci 2., 3. a 4. ročníkov zúčastnili výletu na Hrad Pajštún v Malých Karpatoch.

Expedícia Pajštún

Vyhodnotenie športovej súťaže a zberu papiera

24. 6. 2022 sa konalo vyhodnotenie zberu papiera a športovej súťaže. Výhercom gratulujeme:)

Vyhodnotenie športovej súťaže a zberu papiera