VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY ZA ZÁSTUPCOV RODIČOV

Vážení rodičia, 

oznamujeme vám, že za zástupcov rodičov do Rady školy pri Spojenej škole internátnej, Vlastenecké nám. 1, 851 01 boli zvolení:

Jana Havlíková

Eva Válková

Ondrej Šimko

Lucia Poláčková

Zápisnicu z volieb do rady školy si môžete pozrieť tu: /files/uvod/rada-skoly.pdf

Vedenie školy

......................................................................................................................................................................................................

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Vážení rodičia,

aktuálne vyhlásenie o bezpríznakovosti si môžete stiahnuť tu: /files/uvod/bezpriznakovost.pdf

..................................................................................................................................................................................................................................

    Naša škola je zapojená do grantového programu Nadácie BVS "Zelený región".                

Cieľom programu je podporiť aktivity zamerané na vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít pomocou zapojenia

detí a mládeže. Podpora starostlivosti o environmentálne miestne lokality má prostredníctvom tohto programu zaujať najmä mladšie

ročníky, a to témou, ktorá aktuálne v spoločnosti intenzívne rezonuje – ochrana životného prostredia.

..................................................................................................................................................................................................................................

           

         Jedálny lístok

                pre žiakov / pre dospelých

               Stravné je možné odhlásiť do 8:00 na konkrétny deň.

       Tel.číslo:02/62412998 Aplikácia: STRAVA.CZ 
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

 

                                                 

 

 

 

Návšteva hvezdárne

Dňa 25. 11. 2022 sa žiaci 4., 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni v Hlohovci.

Návšteva hvezdárne

Návšteva knižnice

Dňa 16. 11. 2022 navštívili žiaci 5.A knižnicu na Vavilovovej ulici, kde bola pre nich pripravená interaktívna hodina na tému "rozprávky".

Návšteva knižnice