Vitajte

Sme internátna základná škola pre žiakov s rôznym stupňom narušenia komunikačnej schopnosti. Škola sa riadi školským vzdelávacím systémom ISCED 1 (I.stupeň) a ISCED 2 (II.stupeň) a má v súčasnosti 22 tried. Z toho 1 trieda je v MŠ a 21 tried je v ZŠ (16 tried na I. stupni a 5 tried na II. stupni).

 

 

 

 

Jedálny lístok

pre žiakov / pre dospelých

Stravné je možné odhlásiť do 8:00   na konkrétny deň.
Tel.číslo: 02/ 62412998
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

                                             Aktuálne
 informácie     

 

 

 

Mikuláš 2019

Aj ku nám tento rok zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi:)

Mikuláš 2019

Výstava N89 Cesta k slobode

Dňa 22. 11. 2019 sa žiaci 9. A zúčastnili výstavy s názvom N89 Cesta k slobode na Bratislavskom hrade.

Výstava N89 Cesta k slobode