Vitajte

Sme internátna základná škola pre žiakov s rôznym stupňom narušenia komunikačnej schopnosti. Škola sa riadi školským vzdelávacím systémom ISCED 1 (I.stupeň) a ISCED 2 (II.stupeň) a má v súčasnosti 22 tried. Z toho 1 trieda je v MŠ a 21 tried je v ZŠ (16 tried na I. stupni a 5 tried na II. stupni).

 

 

 

 

Jedálny lístok

pre žiakov / pre dospelých

Stravné je možné odhlásiť do 8:00   na konkrétny deň.
Tel.číslo: 02/ 62412998
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

                                             Aktuálne
 informácie     

 

 

 

Krúžky 2019

Od 2.10.2019 v našej škole začala činnosť záujmových útvarov.

Krúžky 2019

Deň župných škôl v Avione

4. 10. 2019 sa žiaci 9. A zúčastnili Dňa župných škôl v Avione v rámci budúcej študijno-profesionálnej orientácie spolu s výchovnou poradkyňou Mgr. Gehriovou.

Deň župných škôl v Avione