Vzhľadom na prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 ostáva vyučovanie v Spojenej škole internátnej, Vlastenecké nám. 1, Bratislava 
<br/>v termíne  16.3.2020 - 27.3.2020
<br/>naďalej prerušené
<br/>riaditeľstvo školy

Vitajte                                                                   

Sme internátna základná škola pre žiakov s rôznym stupňom narušenia komunikačnej schopnosti. Škola sa riadi školským vzdelávacím systémom ISCED 1 (I.stupeň) a ISCED 2 (II.stupeň) a má v súčasnosti 22 tried. Z toho 1 trieda je v MŠ a 21 tried je v ZŠ (16 tried na I. stupni a 5 tried na II. stupni).

 

 

 

 

Jedálny lístok

pre žiakov / pre dospelých

Stravné je možné odhlásiť do 8:00   na konkrétny deň.
Tel.číslo: 02/ 62412998
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

                                             Aktuálne
 informácie     

 

 

 

INŠTRUKCIE ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA

Vážení rodičia, vo svojej mailovej pošte nájdete informácie k domácemu vzdelávaniu detí.

INŠTRUKCIE ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA

Inštrukcie k domácej príprave na anglický jazyk

Učitelia anglického jazyka posielajú prácu na doma pre 5.-9. ročník

Inštrukcie k domácej príprave na anglický jazyk