2% z vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane.

Je to pre nás  prejav dôvery a zároveň  podpora v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí.

Tlačivo na stiahnutie: /files/uvod/vyhlasenie2023.pdf

Ďakujeme!

...................................................................................................................................................................................................................

 

PRIHLÁŠKY DO MŠ

V prípade, že chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo našu MŠ, je potrebné vypísať  žiadosť  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s logopedickým zameraním  a  následne ho podať na riaditeľstve Spojenej školy do 31. 5. 2023.  

Tlačivo na stiahnutie: /files/o-skole/materska-skola/ziadost-prijatie.doc

..............................................................................................................................................................................................................................................................

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Vážení rodičia,

aktuálne vyhlásenie o bezpríznakovosti si môžete stiahnuť tu: /files/uvod/bezpriznakovost.pdf

..................................................................................................................................................................................................................................

    Naša škola je zapojená do grantového programu Nadácie BVS "Zelený región".                

Cieľom programu je podporiť aktivity zamerané na vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít pomocou zapojenia

detí a mládeže. Podpora starostlivosti o environmentálne miestne lokality má prostredníctvom tohto programu zaujať najmä mladšie

ročníky, a to témou, ktorá aktuálne v spoločnosti intenzívne rezonuje – ochrana životného prostredia.

..................................................................................................................................................................................................................................

           

         Jedálny lístok

                pre žiakov / pre dospelých

               Stravné je možné odhlásiť do 8:00 na konkrétny deň.

       Tel.číslo:02/62412998 Aplikácia: STRAVA.CZ 
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

 

                                                 

 

 

 

Tvorivé aktivity v 1.C

Žiaci 1.C pod vedením pani učiteľky Bučkovej robili rôzne formy zážitkového učenia. Pozrite sa v galérii:)

Tvorivé aktivity v 1.C

jarné tvorenie

Žiaci 4.A vedením pani učiteľky Gregáňovej vytvorili krásne jarné tulipány z papiera.

jarné tvorenie