PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI ŽIAKA

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane

víkendov a sviatkov) treba predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti si môžete stiahnuť tu: /files/uvod/pisomne-vyhlasenie-bezpriznakovosti.docx

..............................................................................................................................................................................................................

OZNAM  k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

 

Na základe pokynov ÚPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na Oddelenie

sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie

príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na Oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti

Bratislava-Petržalka alebo si ho môžete stiahnuť tu: /files/uvod/formular-posudenie-prijmu-18-8-2021-1.pdf

 


Celý oznam o výzve si môžete prečítať tu: /files/uvod/vyzva-dotacie.doc

 

Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Jedálny lístok

pre žiakov / pre dospelých

Stravné je možné odhlásiť do 8:00   na konkrétny deň.

Tel.číslo:02/62412998 Aplikácia: STRAVA.CZ 
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

                                             Aktuálne
 informácie     

 

 

 

Čitateľská súťaž

23. 6. 2021 sa konala v našej škole súťaž pre žiakov 2. stupňa. Súťaž bola zameraná na čitateľskú gramotnosť detí. Víťazom sa stala trieda 9.A, gratulujeme!

Čitateľská súťaž

vyhodnotenie školskéhu zberu papiera a päťboja

16. 6. 2021 sa uskutočnilo vyhodnotenie dvoch školských akcií - zber papiera a päťboj. Víťazom gratulujeme:)

vyhodnotenie školskéhu zberu papiera a päťboja