OZNAM - Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní

Oznamujeme vám, že na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 11.5.2021 RÚVZ nariaďuje plniť karanténne opatrenia u žiakov 1.D a vybraných zamestnancov SŠI do 24.5.2021 (vrátane).

Zápisnicu o epidemiologickom vyšetrovaní si môžete stiahnuť tu: /files/uvod/zapisnica-z-ep-vysetrovania.bmp

.................................................................................................................................................................................................................

NOVÉ VYHLÁSENIA O BEZINFEKČNOSTI 

Na základe materiálu ministerstva školstva „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 03.05.2021 vám oznamujeme, že pre vstup vášho dieťaťa do školy nie je potrebný negatívny test zákonného zástupcu na ochorenie COVID-19.

Od 03.05.2021 je platné nové Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti, ktoré  nie je potrebné odovzdávať každých 7 dní, ale len pri prerušení dochádzky viac ako 3 dni vrátane víkendov a sviatkov.

Nové vyhlásenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť tu: /files/uvod/vyhlasenie.docx

Vedenie školy

................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Jedálny lístok

pre žiakov / pre dospelých

Stravné je možné odhlásiť do 8:00   na konkrétny deň.

Tel.číslo:02/62412998 Aplikácia: STRAVA.CZ 
E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

 

                                             Aktuálne
 informácie     

 

 

 

Deň Zeme 2021

Pri príležitosti Dňa Zeme upratovali okolie školy žiaci 4.A. Pozrite si, ako pekne im to išlo:)

Deň Zeme 2021

Aktivity v 1.C

Pozrite si, ako sa žiaci v 1.C venovali Dňu vody aj Maľovanému čítaniu v rámci projektu Čítame radi.

Aktivity v 1.C