Informácie k čipom na stravovanie

Školská jedáleň používa stravovací čipový systém, čo stravníkovi umožní lepší prehľad o stravovacom účte a zároveň aj možnosť odhlasovať, prípadne prihlasovať stravu internetom. Čip si každý stravník zakúpi za 4,80€. Po ukončení dochádzky a stravovania v ŠJ je možné čip vrátiť v nepoškodenom stave/ tj. nepopísaný, nepoškriabaný, použiteľný pre ďalšieho stravníka/, 4,80 € bude vrátené. Pri strate sa musí zakúpiť druhý čip.

Čipom sa bude stravník registrovať pri odoberaní obeda, čiže treba si ho zobrať na každý výdaj stravy.

Každý stravník obdrží prihlasovacie údaje na stránku  www.strava.cz , cez ktorú sa bude prihlasovať na svoj stravovací účet, kde si bude môcť sledovať stav konta, odhlásiť a prihlásiť stravu do 8:00 hod na konkrétny deň. Po 8:00 hod sa už na konkrétny deň odhlásiť ani prihlásiť stravu nebude dať, zmeny sa dajú robiť iba na nasledujúce obdobie. Je potrebné si sledovať aj finančný stav konta, nakoľko nulový, alebo mínusový stav neumožní stravníkovi prihlásiť obed. Odhlasovanie stravy bude naďalej možné aj cez internetovú stránku jedalenzsi@gmail.com, prípadne telefonicky 02/62 41 29 98. Odporúčam však na odhlasovanie a prihlasovanie využívať predovšetkým aplikáciu a e-mailovú adresu, nakoľko telefón nie je možné vždy zdvíhať.

 

Registrácia služby na stránke  www.strava.cz

1. Obdržíte prihlasovacie údaje                                                 

-   Jedáleň                           9502

-   Používateľ                      obsahuje písmená bez diakritiky

-   Heslo                              východzie heslo je variabilný symbol stravníka /obsahuje čísla/, napríklad ,,1234“

                                           odporúča sa ho zmeniť     

2. Aplikácia strava.cz do mobilu:

 ,,Obchod Play“pre mobily GOOGLE Android

 ,,Apple store“ pre mobily IPhone

 

3. Pri prvom prihlásení :

- zvoľte si jazyk/nad tabuľkou vpravo/

- zadajte zariadenie 9502, alebo použite tlačítko Vyhľadať jedáleň 

- vyplňte a potvrďte Používateľ a Heslo je Variabilný symbol, ktoré ste získali v ŠJ

 

Pri zadaní e-mailovej adresy, si môžete zvoliť, aké budete dostávať informácie – správy do e-mailu:

O – potvrdenie objednávky             N – nedostatočná výška konta        K – kontrola neodobratej stravy

M – mesačný prehľad                      P – potvrdenie o prijatí platby

Ak si nezvolíte jednu z možností ihneď, môžete tak urobiť dodatočne na stránke www.strava.cz, kliknutím

,,NASTAVENIE“

 

- pre odhlasovanie stravy vyberte menu  Objednávky. Vykonajte požadované zmeny svojich odhlášok ,    

  kliknutím na príslušný deň/druh jedla / zmizne fajočka/. Zmeny nezabudnite uložiť prostredníctvom  tlačítka  

  vpravo hore Odoslať. Zobrazí sa, ,,Objednávky boli úspešne uložené“

- zo systému sa odhlásite kliknutím na Profil – Odhlásiť sa

 

Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz

 

 

UPOZORNENIE:

Obed si treba odhlásiť/prihlásiť, na konkrétny deň najneskôr

 do 8,00 hod.

 

Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

 

Informácie ŠJ nájdete na stránke školy: www.zsivlastenecke.sk

E-mail Školskej jedálne : jedalenzsi@gmail.com

Telefónne číslo ŠJ : 02/624 12 998

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase

od 700- do 800 hodiny.