Rada školy pri Spojenej škole internátnej

    Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava 5, tel. 624 11723, 624 11802

e-mail: ssivlastenecke@gmail.com 

 

 

Členovia rady školy:

Mgr. Lepeyová Kamila                              pedagogický zamestnanec

Mgr. Poórová Beáta                                  pedagogický zamestnanec

Moravčík Vladimír                                     nepedagogický zamestnanec

Ing. Dana Krištofová                                 rodič

Mgr. Ľudmila Bilaňuková                           rodič

Alica Illovská                                             rodič

Juraj Dovalovský                                       rodič

PhDr. Milena Štrbáková                            delegát RÚŠS

PaedDr. Anna Gabron                               delegát RÚŠS

Mgr. Anna Valentová                                 delegát RÚŠS

Ing. Anikó Géciová                                    delegát RÚŠS