Rada školy pri Spojenej škole internátnej

Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava 5, tel. 62411723, 62411802

e-mail: zsinternatna@stonline.sk

 

 

Členovia Rady školy:

Mgr. Lepeyová Kamila                             pedagogický pracovník

Mgr. Poórová Beáta                                 pedagogický pracovník

Moravčík Vladimír                                     nepedagogický pracovník

Ing. Dana Krištofová                                 rodič

Mgr. Ľudmila Bilaňuková                          rodič

Alica Illovská                                              rodič

Juraj Dovalovský                                       rodič

Mgr. Novák Rudolf                                    delegát Okresného úradu

PaedDr. Mária Králiková                         delegát Okresného úradu

PhDr. Milena Štrbáková                           delegát Okresného úradu

Doc. PhDr. Mgr. Pavol Bryndzák, PhD.  delegát Okresného úradu