Rada školy pri Spojenej škole internátnej

    Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava 5, tel. 624 11723, 624 11802

e-mail: ssivlastenecke@gmail.com 

Predseda rady školy:

Mgr. Zuzana Hauskrechtová  (pedagogický zamestnanec)

Podpredseda rady školy:

Jana Havlíková  (rodič)

Členovia rady školy:

PaedDr. Blažena Manová  (pedagogický zamestnanec)

Mgr. Jarmila Koutná  (nepedagogický zamestnanec)

Jana Havlíková  (rodič)

Eva Válková  (rodič)

Mgr. Lucia Poláčková  (rodič)

Ing. Ondrej Šimko  (rodič)

PaedDr. Anna Gabron  (delegát RÚŠŠ)

Mgr. Anna Valentová  (delegát RÚŠS)

PhDr. Milena Štrbáková  (delegát RÚŠS)

Mgr. Petra Kolníková  (delegát RÚŠS)