Rada školy pri Spojenej škole internátnej

    Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava 5, tel. 624 11723, 624 11802

e-mail: ssivlastenecke@gmail.com 

 

 

Členovia rady školy:

Mgr. Lepeyová Kamila                              pedagogický zamestnanec

Mgr. Poórová Beáta                                  pedagogický zamestnanec

Moravčík Vladimír                                     nepedagogický zamestnanec

Ing. Dana Krištofová                                 rodič

Mgr. Ľudmila Bilaňuková                           rodič

Alica Illovská                                             rodič

Juraj Dovalovský                                       rodič

Mgr. Novák Rudolf                                    delegát Okresného úradu

PaedDr. Mária Králiková                           delegát Okresného úradu

PhDr. Milena Štrbáková                            delegát Okresného úradu

Doc. PhDr. Mgr. Pavol Bryndzák, PhD.     delegát Okresného úradu