Rada školy pri Spojenej škole internátnej

    Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava 5, tel. 624 11723, 624 11802

e-mail: ssivlastenecke@gmail.com 

Noví členovia Rady školy od 13.02.2023:

Bc. Zuzana Hauskrechtová                   pedagogický pracovník

PaedDr. Blažena Manová                     pedagogický pracovník

Mgr. Jarmila Koutná                              nepedagogický pracovník

Jana Havlíková                                      rodič

Eva Válková                                           rodič

Mgr. Lucia Poláčková                            rodič

Ing. Ondrej Šimko                                 rodič

PaedDr. Anna Gabron                          delegát RÚŠŠ 9.

Mgr. Anna Valentová                            delegát RÚŠS

PhDr. Milena Štrbáková                         delegát RÚŠS

Mgr. Petra Kolníková                            delegát RÚŠS

Predsedníčka Rady školy bola zvolená Bc. Zuzana Hauskrechtová.

Podpredsedníčka Rady školy bola zvolená Jana Havlíková.