Pedagogickí zamestnanci

Personálne obsadenie školy, funkcie

Riaditeľ školy Mgr. Paula Pravňanská
Zástupkyňa školy

Mgr. Zuzana Dašková

Mgr. Tatjana Šišoláková

Výchovný poradca Mgr. Vladimíra Gehriová
Vedúca VMV Mgr. Jozefína Kováčiková

Školský psychológ

Mgr. Jarmila Koutná

Tajomníčka-soc. prac.

Jozefína Demeterová

Ekonómka       Zuzana Waczuliková 
   

 

ROZMIESTNENIE TRIED V BUDOVE ŠKOLY
školský rok 2019/2020
Trieda Číslo Pavilón Poschodie Učiteľ Vychovávateľ
P. A 95 B1 suterén  Klepochová Vyskočilová
P. B 104 B1 1. poschodie Kováčiková Ľ. Hauskrechtová
P. C 92 B1 suterén Hrabovská Jurová
P. D 90 B1 suterén Ferková Poórová 
1. A 101 B1 1. poschodie Lepeyová Gendiarová
1. B 99 B1 1. poschodie Antoničová Tóthová
1. C 91 B1 suterén Bučková Režuchová
1. D 100 B1 1. poschodie Pastvová Kováčiková I. 
2. A 45 B2 respírium  Lazorová Kováčiková J. 
2. B int. A1 2. poschodie Manová Hlinková
2. C int. A1 2. poschodie Rieglová Kondačová
3. A 64 B2 suterén Kunáková Štencl
3. B 105 B1 2. poschodie Zahradná Hrabovská
3. C 108 B1 2. poschodie Králiková Majová
4. A 65 B2 suterén Prievalská delení žiaci 
4. B 109 B1 2. poschodie Gyulaffy delení žiaci 
5. A 47 B2 respírium  Kúdelová Štencl
6. A 110 B1 2. poschodie Jankovič Štencl
7. A 55 B2 2. poschodie Chládeková Štencl
8. A 54 B2 2. poschodie Zacharová Štencl
9. A 53 B2 2. poschodie Wenchichová Štencl
ŠMŠ 40,42 B3 suterén Bičanová, Banásová
Gehriová, Cséfalvayová, Pravňanská, Dašková, Šišoláková  - bez triednictva
           

Štrukúra kariérových pozícií podľa § 32 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.

 
                         
                         

Vedúci pedagogickí zamestnanci            (§ 34 ods.1)

 

 

 

 

 

RIADITEĽKA ŠKOLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poč.osôb

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zástupkyňa RŠ pre primárne a sekundárne vzdelávanie

 

 

psychológ

 

vedúca výchovy

 

 

 

 

poč.osôb

2

 

poč.osôb

1

 

 

poč.osôb

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci špecialisti  (§ 33 ods. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

triedny učiteľ

 

 

 

 

   

vychovávatelia

 

 

 

 

poč.osôb

21

 

 

 

 

 

poč.osôb

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vedúci MZ a PK

 

 

 

 

 

pomoc. vychovávateľky - internát

 

 

poč.osôb

5

 

 

 

 

 

poč.osôb

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uvádzajúci PZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poč.osôb

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výchovný poradca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poč.osôb

1