Pedagogickí zamestnanci

 

Riaditeľ školy Mgr. Paula Pravňanská
Zástupkyňa riaditeľky školy

 

Mgr. Zuzana Dašková

 

Výchovný poradca Mgr. Vladimíra Gehriová
Vedúca VMV Mgr. Jozefína Kováčiková

Školský psychológ

Mgr. Jarmila Koutná

Tajomníčka-soc. prac.

Jozefína Demeterová

Ekonómka       Zuzana Waczuliková 
   

 

ROZMIESTNENIE TRIED V BUDOVE ŠKOLY
školský rok 2022/2023
           
Trieda  Číslo  Pavilón Poschodie Učiteľ Vychovávateľ  
           
P. A 95 B1 suterén  Klepochová Vyskočilová
P. B 104 B1 1. poschodie Kováčiková Ľ.  Režuchová
P. C 92 B1 suterén Hrabovská Kölbl   
P. D  91 B1 suterén Marková Hauskrechtová
1. A 101 B1 1. poschodie Lepeyová Gendiarová
1. B 90 B1 suterén Ferková Poórová  
1. C 100 B1 1. poschodie Bučková Tóthová  
1. D 99 B1 1. poschodie Pastová Szabó   
2. A 109 B1 2. poschodie Gyulaffy Kováčiková I. 
2. B 65 B2 suterén Bilická Kondačová
2. C 105 B1 2. poschodie Grucová Hrabovská
3. A 108 B1 2. poschodie Bahulová Kováčiková J. 
3. B int.  A1 2. poschodie Manová Hlinková  
3. C int.  A1 2. poschodie Rieglová Štencl  
4. A 45 B2 respírium  Gregáňová Ferková  
4. B 64 B2 suterén  Kunáková Ferková  
5. A 55 B2 2. poschodie Wenchichová Štencl  
6. A 54 B2 2. poschodie Prievalská Štencl  
7. A 110 B1 2. poschodie Gehriová Štencl  
8. A 47 B2 respírium  Kúdelová Štencl  
9. A 53 B2 2. poschodie Benkovská Štencl  
ŠMŠ 40,42 B3 suterén Slneková Žilková