Pedagogickí zamestnanci

Personálne obsadenie školy, funkcie

Riaditeľ školy Mgr. Paula Pravňanská
Zástupkyňa školy

Mgr. Zuzana Dašková

Mgr. Tatjana Šišoláková

Výchovný poradca Mgr. Vladimíra Gehriová
Vedúca VMV Mgr. Jozefína Kováčiková

Školský psychológ

Mgr. Jarmila Koutná

Tajomníčka-soc. prac.

Jozefína Demeterová

Ekonómka       Zuzana Waczuliková 
   

 

ROZMIESTNENIE TRIED V BUDOVE ŠKOLY
školský rok 2020/2021
Trieda Číslo Pavilón Poschodie Učiteľ Vychovávateľ
P. A 95 B1 suterén  Klepochová Vyskočilová
P.B 91 B1 suterén Marková Hauskrechtová
P. C 92 B1 suterén Hrabovská Delená trieda
P. D 90 B1 suterén Ferková Poórová   
1. A 101 B1 1. poschodie Lepeyová Gendiarová
1. B 104 B1 1. poschodie Kováčiková Ľ. Režuchová
1. C 100 B1 1. poschodie Bučková Tóthová  
1. D 99 B1 1. poschodie Pastvová Kováčiková I. 
2. A 45 B2 respírium  Gregáňová Kölbl  
2. B int. A1 2. poschodie Manová Hlinková  
2. C int. A1 2. poschodie Rieglová Kondačová
3. A 109 B1 2. poschodie Gyulaffy Kováčiková J. 
3. B 65 B2 suterén Bilická Mangíra  
4. A 64 B2 suterén Kunáková Štencl  
4. B 105 B1 2. poschodie Zahradná Hrabovská
4. C 108 B1 2. poschodie Kúnová Delená trieda
5. A 110 B1 2. poschodie Gehriová Štencl  
6. A 47 B2 respírium  Kúdelová Štencl  
7. A 53 B2 2. poschodie Jankovič Štencl  
8. A 55 B2 2. poschodie Chládeková Štencl  
9. A 54 B2 2. poschodie Zacharová Štencl  
ŠMŠ 40,42 B3 suterén Banasová, Jurová    
Cséfalvayová, Bičanová, Wenchichová - bez triednictva