Pedagogickí zamestnanci

 

Riaditeľka školy Mgr. Zuzana Dašková
Zástupkyňa riaditeľky školy

 

Mgr. Jana Bahulová

 

Výchovná poradkyňa Mgr. Vladimíra Gehriová
Vedúca VMV Mgr. Jozefína Kováčiková

Školská psychologička

Mgr. Jarmila Koutná

Tajomníčka školy

Jozefína Demeterová

Ekonómka       Zuzana Waczuliková 
   

 

ROZMIESTNENIE TRIED V BUDOVE ŠKOLY  
školský rok 2023/2024  
Trieda Číslo Pavilón Poschodie Učiteľ Vychovávateľ  
P. A 95 B1 suterén  Klepochová Vyskočilová  
P. B 90 B1 suterén Ferková Poórová    
P. C 92 B1 suterén Hauskrechtová Ernstová    
P. D  91 B1 suterén Marková Mayerová  
1. A 101 B1 1. poschodie Lepeyová Gendiarová  
1. B 104 B1 1. poschodie Kováčiková Ľ.  Režuchová  
1. C 100 B1 1. poschodie Hrabovská Tóthová    
1. D 99 B1 1. poschodie Pastvová Kováčiková I.  
2. A 64 B2 suterén  Kunáková Szabó    
2. B 45 B2 respírium  Gregáňová Ferková    
2. C 108 B1 2. poschodie Veisová Hrabovská  
3. A 109 B1 2. poschodie Gyulaffy Štencl    
3. B 65 B2 suterén Bilická Kondačová  
3. C 105 B1 2. poschodie Grucová Kováčiková J.   
4. A int.  A1 2. poschodie Rieglová Manová    
4. B int.  A1 2. poschodie Manová Manová    
5. A 53 B2 2. poschodie Chládeková      
6. A 55 B2 2. poschodie Wenchichová      
7. A 54 B2 2. poschodie Prievalská      
8. A 110 B1 2. poschodie Gehriová      
9. A 47 B2 respírium  Benkovská      
ŠMŠ 40,42 B3 suterén Slneková Žilková