Pedagogickí zamestnanci

 

Riaditeľ školy Mgr. Paula Pravňanská
Zástupkyňa školy

Mgr. Zuzana Dašková

Mgr. Tatjana Šišoláková

Výchovný poradca Mgr. Vladimíra Gehriová
Vedúca VMV Mgr. Jozefína Kováčiková

Školský psychológ

Mgr. Jarmila Koutná

Tajomníčka-soc. prac.

Jozefína Demeterová

Ekonómka       Zuzana Waczuliková 
   

 

ROZMIESTNENIE TRIED V BUDOVE ŠKOLY
školský rok 2021/2022
Trieda Číslo Pavilón Poschodie Učiteľ Vychovávateľ
P. A 95 B1 suterén  Klepochová Kölbl R.  
P. B 104 B1 1. poschodie Kováčiková Ľ.  Režuchová
P. C 92 B1 suterén Hrabovská Mangíra  
P. D  91 B1 suterén Marková Hauskrechtová
1. A 101 B1 1. poschodie Lepeyová Gendiarová
1. B 99 B1 1. poschodie Pastvová Kováčiková I. 
1. C 100 B1 1. poschodie Bučková Tóthová  
1. D 90 B1 suterén Ferková Poórová  
2. A 105 B1 2. poschodie Zahradná Hrabovská
2. B 108 B1 2. poschodie Bahulová Kováčiková J. 
2. C int. A1 2. poschodie Manová Hlinková  
2. D int. A1 2. poschodie Rieglová Kondačová
3. A 45 B2 respírium  Gregáňová Kölbl M.   
3. B 64 B2 suterén Kunáková Štencl  
4. A 109 B1 2. poschodie Gyulaffy delená trieda
4. B 65 B2 suterén Bilická delená trieda
5. A 54 B2 2. poschodie Zacharová Štencl  
6. A 110 B1 2. poschodie Gehriová Štencl  
7. A 47 B2 respírium  Kúdelová Štencl  
8. A 53 B2 2. poschodie Jankovič Štencl  
9. A 55 B2 2. poschodie Chládeková Štencl  
ŠMŠ 40,42 B3 suterén Banasová Sojková  
 Wenchichová, Grucová, Benkovská  - bez triednictva