Školský logopéd:

(informácie pre rodičov)

1.    Realizuje vstupné logopedické vyšetrenia (orientačné) na posúdenie vhodnosti zaradenia detí do SŠI.

2.    Poskytuje individuálnu logopedickú intervenciu (ILI). Tieto hodiny sú v rámci rozvrhu hodín žiakov.

3.    Realizuje terapiu všetkých druhov narušenej komunikačnej schopnosti.

4.    Tvorí a získava materiály, ktoré slúžia k logopedickej terapii.

5.    Realizuje konzultácie so školským psychológom o žiakoch, ktorých má v starostlivosti.

6.    Realizuje podľa potreby konzultácie s triednymi učiteľmi, s rodičmi.

7.    Systematicky si zvyšuje vzdelávanie v oblasti logopédie (kurzy, prednášky, konferencie).