Organizácia školského roku 2022/2023

 

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022. 

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 /pondelok/.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského  roka sa končí  31. januára 2023 /utorok/.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023  /streda/ a končí sa 30. júna 2023 /piatok/.

 

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania  pred

začiatkom prázdnin

 

Odchod

z internátu

 

Termín

prázdnin

 

Príchod na

internát

Začiatok

vyučovania

po prázdninách

Počet

dní

jesenné

27. október 2022

/štvrtok/

27. október 2022

/štvrtok/

do 17,00 hod.

28. október 2022

31. október 2022

 

2. novembra 2022

/streda/

do 7,45 hod.

2. november 2022

/streda/

 

2

vianočné

22. december 2022

/štvrtok/

22. december 2022

/štvrtok/

do 17,00 hod.

23. december 2022

-

7. január 2023

9. január 2023

/pondelok/

do 7,45 hod.

9. január 2023

/pondelok/

 

9

jarné

Bratislavský

kraj

17. február 2023

/piatok/

17. február 2023

/piatok/

do 17,00 hod.

20. február 2023

-

24. február 2023

/pondelok-piatok/

27. február 2023

/pondelok/

do 7,45 hod.

27. február 2023

/pondelok/

 

5

veľkonočné

5. apríl 2023

/streda/

5. apríl  2023

/streda/

do 17,00 hod.

6. apríl 2023

11. apríl 2023

/štvrtok-utorok/

12. apríl 2023

/streda/

do 7,45 hod.

12. apríl 2023

/streda/

 

2

letné

30. jún 2023

/piatok/

30. jún 2023

/piatok/

1. júl 2023

-

31. august 2023

4. september 2023

/pondelok/

do 8,00 hod.

4. september 2023

/pondelok/