Organizácia školského roku 2020/2021

 

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 /streda/.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského  roka sa končí  29. januára 2021 /piatok/.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021  /utorok/ a končí sa 30. júna 2021 /streda/.

 

 

 

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania  pred

začiatkom prázdnin

 

Odchod

z internátu

 

Termín

prázdnin

 

Príchod na

internát

Začiatok

vyučovania

po prázdninách

Počet

dní

jesenné

28. október 2020

/streda/

28. október 2020

/streda/

do 17,00 hod.

29. október 2020

30. október 2020

/štvrtok-piatok/

2. novembra 2020

/pondelok/

do 7,45 hod.

2. november 2020

/pondelok/

 

2

vianočné

22. december 2020

/utorok/

22. december 2020

/utorok/

do 17,00 hod.

23. december 2020

-

7. január 2021

8. január 2021

/piatok/

do 7,45 hod.

8. január 2021

/piatok/

 

8

polročné

29. január 2021

/piatok/

29. január 2021

/piatok/

do 17,00 hod.

1. február 2021

/pondelok/

 

2. február 2021

/utorok/

do 7,45 hod.

2. február 2021

/utorok/

 

1

jarné

Bratislavský

kraj

26. február 2021

/piatok/

26. február 2021

/piatok/

do 17,00 hod.

1. marec 2021

-

5. marec 2021

/pondelok-piatok/

8. marec 2021

/pondelok/

do 7,45 hod.

8. marec 2021

/pondelok/

 

5

veľkonočné

31. marec 2021

/streda/

31. marec 2021

/streda/

do 17,00 hod.

1. apríl 2021

6. apríl 2021

/štvrtok-utorok/

7. apríl 2021

/streda/

do 7,45 hod.

7. apríl 2021

/streda/

 

2

letné

30. jún 2021

/streda/

30. jún 2021

/piatok/

1. júl 2021

-

31. august 2021

2. september 2021

/štvrtok/

do 8,00 hod.

2. september 2021

/štvrtok/