Organizácia školského roku 2023/2024                                                                       

Školský rok 2023/2024 sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 /pondelok/. Školské vyučovanie v prvom polroku školského  roka sa končí  31. januára 2024 /streda/. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2024  /štvrtok/ a končí sa 28. júna 2024 /piatok/.

 

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania  pred

začiatkom prázdnin

 

Odchod

z internátu

 

Termín

prázdnin

 

Príchod na

internát

Začiatok

vyučovania

po prázdninách

Počet

dní

jesenné

27. október 2023

/piatok/

27. október 2023

/piatok/

do 17,00 hod.

30. október 2023

31. október 2023

 

2. novembra 2022

/štvrtok/

do 7,45 hod.

2. november 2023

/štvrtok/

 

2

vianočné

22. december 2023

/piatok/

22. december 2023

/piatok/

do 17,00 hod.

23. december 2023

-

5. január 2023

8. január 2024

/pondelok/

do 7,45 hod.

8. január 2024

/pondelok/

 

7

jarné

Bratislavský

kraj

1. marec 2024

/piatok/

1. marec 2024

/piatok/

do 17,00 hod.

4. marec 2024

-

8. marec 2024

/pondelok-piatok/

11. marec 2024

/pondelok/

do 7,45 hod.

11. marec 2024

/pondelok/

 

5

veľkonočné

27. marec 2024

/streda/

27. marec

/streda/

do 17,00 hod.

28. marec 2024

2. apríl 2024

/štvrtok-utorok/

3. apríl 2024

/streda/

do 7,45 hod.

3. apríl 2024

/streda/

 

2

letné

28. jún 2024

/piatok/

28. jún 2024

/piatok/

1. júl 2024

-

31. august 2024

2. september 2024

/pondelok/

do 8,00 hod.

2. september 2024

/pondelok/