Organizácia školského roka 2019/2020

 

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 /pondelok/.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského  roka sa končí  31. januára 2020 /piatok/.

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020  /pondelok/ a končí sa 30. júna 2020 /piatok/.

 

 

 

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania  pred

začiatkom prázdnin

 

Odchod

z internátu

 

Termín

prázdnin

 

Príchod na

internát

Začiatok

vyučovania

po prázdninách

Počet

dní

jesenné

29. október 2019

/utorok/

29. október 2019

/utorok/

do 17,00 hod.

30. október 2019

31. október 2019

/streda-štvrtok/

4. novembra 2019

/pondelok/

do 7,45 hod.

4. november 2019

/pondelok/

 

2

vianočné

20. december 2019

/piatok/

20. december 2019

/piatok/

do 17,00 hod.

23. december 2019

-

7. január 2020

8. január 2020

/streda/

do 7,45 hod.

8. január 2020

/streda/

 

7

polročné

31. január 2020

/piatok/

31. január 2020

/piatok/

do 17,00 hod.

3. február 2020

/pondelok/

 

4. február 2020

/utorok/

do 7,45 hod.

4. február 2020

/utorok/

 

1

jarné

Bratislavský

kraj

14. február 2020

/piatok/

14. február 2020

/piatok/

do 17,00 hod.

17. február 2020

-

21. február 2020

/pondelok-piatok/

24. február 2020

/pondelok/

do 7,45 hod.

24. február 2020

/pondelok/

 

5

veľkonočné

8. apríl 2020

/streda/

8. apríl 2020

/streda/

do 17,00 hod.

9. apríl 2020

14. apríl 2020

/štvrtok-utorok/

15. apríl 2020

/streda/

do 7,45 hod.

15. apríl 2020

/streda/

 

2

letné

30. jún 2020

/piatok/

30. jún 2020

/piatok/

1. júl 2020

-

31. august 2020

2. september 2020

/streda/

do 8,00 hod.

2. september 2020

/streda/