Organizácia školského roku 2021/2022

 

Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 /štvrtok/.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského  roka sa končí  31. januára 2022 /pondelok/.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022  /utorok/ a končí sa 30. júna 2022 /štvrtok/.

 

 

 

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania  pred

začiatkom prázdnin

 

Odchod

z internátu

 

Termín

prázdnin

 

Príchod na

internát

Začiatok

vyučovania

po prázdninách

Počet

dní

jesenné

27. október 2021

/streda/

27. október 2021

/streda/

do 17,00 hod.

28. október 2021

29. október 2021

 

2. novembra 2021

/utorok/

do 7,45 hod.

2. november 2021

/utorok/

 

2

vianočné

22. december 2021

/streda/

22. december 2021

/streda/

do 17,00 hod.

23. december 2021

-

7. január 2022

10. január 2022

/pondelok/

do 7,45 hod.

10. január 2022

/pondelok/

 

10

polročné

3. február 2022

/štvrtok/

3. február 2022

/štvrtok/

do 17,00 hod.

4. február 2022

/piatok/

 

7. február 2022

/pondelok/

do 7,45 hod.

7. február 2022

/pondelok/

 

1

jarné

Bratislavský

kraj

25. február 2022

/piatok/

25. február 2022

/piatok/

do 17,00 hod.

28. február 2022

-

4. marec 2022

/pondelok-piatok/

7. marec 2022

/pondelok/

do 7,45 hod.

7. marec 2022

/pondelok/

 

5

veľkonočné

13. apríl 2022

/streda/

13. apríl  2022

/streda/

do 17,00 hod.

14. apríl 2022

19. apríl 2022

/štvrtok-utorok/

20. apríl 2022

/streda/

do 7,45 hod.

20. apríl 2022

/streda/

 

2

letné

30. jún 2022

/štvrtok/

30. jún 2022

/štvrtok/

1. júl 2022

-

31. august 2022

5. september 2022

/pondelok/

do 8,00 hod.

5. september 2022

/pondelok/