Neinvestičný fond

Účet Neinvestičného fondu: Tatra Banka, a.s. pobočka
Číslo účtu: 2663746013/1100
IČO: 31 750 150

 

Neinvestičný fond  SŠI 

Neinvestičný fond sa zriadil za účelom podpory zdravia, vzdelávania, výchovy, záujmovej činnosti a rozvoja sociálnych služieb dňa 6. mája 2002. Účelom fondu je podpora:

Meno a priezvisko Funkcia
Mgr. Marcela Dragúňová - rodič predseda správnej rady
Mgr. Klára Gregáňová člen správnej rady
Mgr. Jozefína Kováčiková - ved. výchovy člen správnej rady
Zuzana Waczulíková - ekonómka  člen správnej rady
Katarína Mihoková člen správnej rady
Mgr. Ľudmila Bilaňuková - rodič člen správnej rady
Mgr. Miroslava Franzová - rodič člen správnej rady