Neinvestičný fond

 

Názov účtu: Neinvestičný fond  ZŠI pre žiakov s chybami reči


Číslo účtu:  IBAN  SK49 1100 0000 002663746013


IČO: 31 750 150

 

Neinvestičný fond je možné podporiť aj sumou do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Neinvestičný fond sa zriadil za účelom podpory zdravia, vzdelávania, výchovy, záujmovej činnosti a rozvoja sociálnych služieb dňa 6. mája 2002

 

Účelom fondu je podpora:

Meno a priezvisko Funkcia
Katarína Mihoková predseda správnej rady
Mgr. Klára Gregáňová člen správnej rady
Mgr. Jozefína Kováčiková - ved. výchovy člen správnej rady
Zuzana Waczulíková - ekonómka  člen správnej rady
Mgr. Ľudmila Bilaňuková - rodič člen správnej rady
Mgr. Miroslava Franzová - rodič člen správnej rady