Neinvestičný fond

 

Názov účtu: Neinvestičný fond  ZŠI pre žiakov s chybami reči


Číslo účtu:  IBAN  SK49 1100 0000 002663746013


IČO: 31 750 150

 

Neinvestičný fond je možné podporiť aj sumou do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Neinvestičný fond sa zriadil za účelom podpory zdravia, vzdelávania, výchovy, záujmovej činnosti a rozvoja sociálnych služieb dňa 6. mája 2002

 

Účelom fondu je podpora:

  1. Katarína Mihoková                       predseda správnej rady
  2. Mgr. Klára Gregáňová                  člen správnej rady
  3. Mgr. Jozefína Kováčiková            člen správnej rady
  4. Jozefína Demeterová                   člen správnej rady
  5. Mgr. Simona Eliášová                   člen správnej rady
  6. Eva Válková                                  člen správnej rady
  7. Lenka Weil                                    člen správnej rady
  8. Eva Šajáneková                            člen správnej rady