Tvorenie bábok na tému "V bábkovom divadle" - 5.A

 

 

                     Prepojenie chémie s výtvarnou výchovou v 7.A 

 

                        Prepojenie geografie s výtvarnou výchovou v 6.A