Vážení rodičia,

aktuálny jedálny lístok si môžete pozrieť tu:

/files/o-skole/skolska-jedalen/jl-ziaci-ssi-16-09-20-09-2019.doc

INTERNÁT

/files/o-skole/skolska-jedalen/jl-internat-16-09-20-09-2019.doc

 

                                                                                 OZNAM                                                              

                           Od 2. 5. 2019 sa nebude z organizačných dôvodov pripravovať desiata a

                       olovrant pre mestských žiakov (netýka sa to detí v ŠMŠ a internátnych žiakov).

                                                                 Ďakujeme za pochopenie!