Spojená škola internátna 

Vlastenecké nám. 1,  851 01 Bratislava 5

 

Telefónne čísla:

02/62411723 (riaditeľ)

02/62411802 (informátor - spojovateľ)

02/62411802 (informátor - školský psychológ)

02/62412998 (školská jedáleň) - stravu je možné odhlásiť do 8.00

 

IČO školy: 51278154

DIČ: 2120650158

 

E-mail: ssivlastenecke@gmail.com

Zriaďovateľ: OÚ v Bratislave - odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Miesto na podanie žiadostí: riad. školy, č. dverí 1 alebo školský psychológ, č. dverí 11

Spoje autobusov: 83, 84, 88, 92, 99

 

Úradné hodiny: každý pracovný deň od 07,00 - 15,00 h.


Osobné poskytovanie informácií počas úradných hodín.