Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov v našej škole bola riaditeľkou školy poverená:

PaedDr. Ľubomíra Kúdelová

Vlastenecké nám. 1

851 01 Bratislava

E-mail: ssivlastenecke@gmail.com

Tel.: 02/62411723