Vnútorný poriadok školy platný  od 31. 8. 2023 si môžete stiahnuť tu: /files/organizacia/skolsky-poriadok/novy-vnutorny-poriadok.docx