Vážení rodičia!

Blíži sa zdaňovacie obdobie za rok 2019. Preto Vás prosíme, myslite na Vaše deti a darujte im 2% Vašich daní. Pomôžete im zlepšiť a uľahčiť ich študijné výsledky.

Vopred Vám ďakujeme.

Neinvestičný fond ZŠI pre žiakov s chybami reči, Vlastenecké námestie č. 1, 851 01 Bratislava

IČO: 31 750 150

 

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  /files/organizacia/2/2019-vyhlasenie-1.pdf