Údaje o aktivitách organizovaných školou

 

Zdravý životný štýl

Športové aktivity

Matematické a vedomostné súťaže

Literárne súťaže, aktivity

Výtvarné aktivity

Environmentálne aktivity

 

Iné