Rozšírenie školského detského ihriska

Na základe vypracovania projektu Pohyb je radosť v rámci grantového programu Projekty zamestnancov získala naša škola grant od Nadácie Volkswagen

Slovakia na rozšírenie školského detského ihriska. 

                                                                         

                                                                            Ďakujeme v mene našich žiakov.