Fotogaléria

Tlačivá o bezinfekčnosti dieťaťa

26.08.2020 Tlačivá o bezinfekčnosti dieťaťa nájdete v tomto priečinku.

Tlačivá o bezinfekčnosti dieťaťa

ŠKD z domu 2. časť

23.04.2020 Pokračujeme v tvorení...:)

ŠKD z domu 2. časť

Prijímacie konanie

09.04.2020 SŠI oznamuje zákonným zástupcom novoprijímaných žiakov, že ako špeciálna škola nerobí zápis v elektronickej ani inej podobe. Povinnosť zúčastniť sa elektronického zápisu sa týka vašej kmeňovej (spádovej) školy.

Prijímacie konanie
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]