Dňa 3.mája 2017 sa v našej škole konala beseda so spisovateľkou Máriou Ševčíkovou-Vrkoslavovou. Pani spisovateľka prišla žiakom predstaviť svoju najnovšiu knihu Šťastná ježibaba. Kto chcel, mohol si knihu zakúpiť aj s venovaním priamo na besede. Žiaci druhých a tretích ročníkov, ktorí sa besedy zúčastnili, mohli obdivovať živého spisovateľkinho psa Gordona. Beseda bola jednou z mnohých aktivít v škole, organizovaných pre našich žiakov v roku budovania čitateľskej gramotnosti.