Návšteva dopravného ihriska

Naučili sme sa dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti cestnej premávky, správne reagovať na svetelnú signalizáciu, spolupracovať, rešpektovať ostatných.