Zoznam ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

2019/2020

 1. Výtvarno-aranžérsky krúžok: 2.C/Hlinková
 2. Detská joga: Herňa ŠKD/Kondačová
 3. Dramaticko-pohybový krúžok: P.A/Vyskočilová
 4. Filatelistický krúžok:  Náb. miest./Schimidtová
 5. Loptové hry: Veľká telocvičňa/Štencl
 6. Počítačový krúžok 1.: / J.Kováčiková
 7. Počítačový krúžok 2.:/ Hrabovská
 8. Pohybové hry: P.C, Respírium/Jurová
 9. Rozprávkové dobrodružstvá: 1.D/I. Kováčiková
 10. Maľovaný rok: P.B/Hauskrechtová
 11. Šikovné ruky 3.C/Valuszová
 12. Stolno-tenisový krúžok: Stol.-tenis.m./Poórová
 13. Športové hry: Malá telocvičňa/Režuchová
 14. Športový krúžok:Malá telocvičňa/Gendiarová
 15. Výtvarníček: P.B/Tóthová