Vážení rodičia,


riaditeľstvo Spojenej školy internátnej vám oznamuje, že na základe Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorý

bol vydaný dňa 30.9.2020 MŠ VVaŠ SR, sa otvorenie záujmovej činnosti (krúžky) z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej

situácie ODKLADÁ na neurčito.                                                                                                                Vedenie školy