Návšteva knižnice

               V rámci projektu rozvíjania čitateľskej gramotnosti sa zúčastnili žiaci I. C triedy našej školy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Viery Antoničovej dňa 3. 10. 2017  prvého tvorivého čítania v Miestnej knižnici Petržalka na Vavilovovej č. 24.

               V knižnici deti privítala pani knihovníčka Helena, ktorá sa s nimi zoznámila zábavným poletovaním v kruhu a vzájomným predstavovaním. Potom si už všetci posadali k stolu a teta Helena deťom ukázala knižku s názvom Králiček Kornel má rád knižky, ktorú napísal Peter Bently, s podtitulom Prečítaj si príbeh. A vzápätí už deti privítali králička Kornela v podobe zamaskovanej ďalšej tety knihovníčky, ktorá s tetou Helenou im prečítala príbeh o králičkovi Kornelovi a jeho priateľoch. Dej sa odohrával v zadaždený deň a pretože aj v čase našej návštevy knižnice pršalo, deti vyfarbili papierové dáždniky a nalepili ich na výkresy, na ktoré nakreslili dažďové kvapky.

               Práca sa im vydarila a ich výkresy budú zdobiť priestory knižnice až do budúceho mesiaca, keď im teta knihovníčka prichystá ďalšie zábavné tvorivé čítanie.