Aj tento rok sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž pre 2. stupeň. Okrem troch prvých cien porota udelila aj cenu za výnimočný prejav. Do hlasovania sa mohli zapojiť aj prítomní žiaci - udelili tak cenu diváka.