Recitačná súťaž  patrí k obľúbeným podujatiam, na ktorú sa žiaci svedomito pripravujú na hodinách slovenského jazyka.