Pri príležitosti Medzinárodného dňa deti sme otvorili miestnosť v ktorej môžu žiaci relaxovať. V príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov hudby. Odborníci odporúčajú využitie priestoru v zariadeniach ako sú materské, základné školy a  integračné centrá.
Vo všeobecnosti cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a rozvoja osobnosti žiaka. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku.
Ďalšími cieľmi môže byť napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi žiakom a učiteľom.