Bazár ponúkal výrobky,ktoré vytvorili naši žiaci. Vianočné vystúpenie venované najmilším osobám – rodičom. Spolupráca pani učiteliek z prvého stupňa a školského klubu priniesla želané ovocie v podobe krásneho a precíteného programu plného vianočných piesní, tancov či scénok v podaní žiakov našej školy.