Aj naši žiaci bojovali o titul Všetkovedka.

Otázky boli z vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatickej výchovy, dopravnej výchovy. Na stránke http://vsetkovedko.sk/ si dieťa môže zadarmo vyskúšať svoje schopnosti na podobnom teste.

Súťaž prebehla aj na našej základnej škole vo štvrtok 1. decembra 2016.

Súťažlo sa v štyroch samostatných kategóriách:

Súťažný test pre druhákov mal 24 otázok, súťažný test pre tretiakov, štvrtákov a piatakov mal 30 otázok. 

Pri každej otázke boli štyri možnosti, iba jedna z nich bude správna. Blahoželáme k výsledkom!